PENTI PREFAB | Vázané tesařské konstrukce

Vázané tesařské konstrukce

Navrhujeme, vyrábíme a dodáváme tradiční tesařské konstrukce sedlových, valbových, polovalbových, mansardových, pultových a jiných střech. Vyrábíme i zahradní altány, pergoly a další atypické tesařské konstrukce dle specifikace zákazníka.

Návrh a konstrukce krovů

Pro navrhování, projektování, konstrukci a výrobu krovů používáme sofistikovaný 3D CAD/CAM software. Na rozdíl od tradiční výroby je konstrukce střechy kompletně do detailů zpracována v počítači. Po zhotovení návrhu modelu střešní konstrukce je automaticky generována cenová nabídka. Ta je společně s trojrozměrným modelem prezentována investorovi. Investor si může dokonale představit vzhled budoucího krovu a požadovat modifikace dle vlastních představ.

Stavba krovu

Před zavedením používání CAD softwaru byla stavba krovu velice časově náročná. K narýsování plné vazby byla potřeba plocha o stejné velikosti jako samotná stavba. Na ní se zakreslily všechny konstrukční prvky krovu a ty se pak „opsaly“ na přiložené dřevěné dílce. Při opisování se musely na dílce přenést všechna sedla, čepy, dlaby a jiné spoje. Teprve následně bylo možné začít s opracováváním jednotlivých prvků. Pomocná konstrukční plocha byla navíc vzhledem ke své velikosti často nezastřešená, což ještě více prodlužovalo přípravu dílců k montáži.

Použitím konstrukčního softwaru je stavba krovu značně usnadněna a urychlena. Software vygeneruje po vytvoření trojrozměrného modelu střešní konstrukce v počítači kompletní výrobní dokumentaci. Ke každému prvku konstrukce je tedy vytvořen přesný výrobní výkres. Vyřezání prvků krovu může probíhat bez ohledu na počasí pod střechou ve výrobní hale s použitím profesionálních tesařských nástrojů případně obráběcích strojů. Montáž na stavbě probíhá dle přesných montážních výkresů a ve většině případů se obejde bez jakéhokoliv řezání či úprav. Výsledkem je rychle postavená a dokonalá dřevěná konstrukce, která zcela odpovídá představám investora.

Penti prefab s. r. o., tel./fax: 517 363 314