PENTI PREFAB | Reference

ReferencePříhradové vazníky

Hala Troubsko

1
2
3
4
Detail spojení vazníků
Nachystané vazníky k montáži
Pohled na konstrukci zespodu haly
Uložení vazníků
Detail spoje
Montáž vazníků pomocí jeřábu
Zvedání zdvojeného vazníku
Pokládání vazníku na místo
Kotvení vazníku

Hala Troubsko

Zastřešení haly v Troubsku o rozměrech 18×52 m pultovými vazníky. Vazníky jsou uložené jen na obvodových stěnách.
Vazníky se před montáží na zemi spojovaly v jeden celek ze dvou kusů.

Realizace: červenec 2008

Penti prefab s. r. o., tel./fax: 517 363 314