PENTI PREFAB | Reference

ReferencePříhradové vazníky

RD Zelená Hora

Uložení vazníků na ocelovou vaznici
Kostrukce proniku dvou hlavních střešních rovin
Detail uložení nárožních vazníků na ocelovou vaznici
Pohled do složité konstrukce
Krajní valba boční střechy
Půdorys střešní konstrukce - montážní výkres
1
2

RD Zelená Hora

Hodně atypická konstrukce z příhradových vazníků nad přízemním domem velice složitého půdorysu.
Realizace: říjen 2005

Penti prefab s. r. o., tel./fax: 517 363 314