PENTI PREFAB | Reference

ReferencePříhradové vazníky

MŠ Bedihošť

Hambálkové vazníky nad částí C
Uložení vazníků části C na obvodovou stěnu
Pohled ke křížení - části B, která je provedena z klasického vaznicového krovu
Prostor podkroví části A tvořený hambálkovými vazníky
Část B tvořená klasickým krovem
Hotová první část A
Montáž vazníků části A
Provizorně zavětrovaná konstrukce v průběhu montáže.
Uvolňování vazníků z montážního závěsu na jeřábu

MŠ Bedihošť

Zastřešení budovy mateřské školy o půdorysu tvaru L kombinací dřevěných hambálkových vazníků bez vnitřních podpor a vaznicového krovu v místě spojení krajních střech.
Realizace: listopad 2007

Penti prefab s. r. o., tel./fax: 517 363 314