PENTI PREFAB | Reference

ReferencePříhradové vazníky

Hotel ve Vyškově

Uloženích vazníků na středovou ocelovou vaznici.
Nastavované krokvičky
Detail zavětrování konstrukce

Hotel ve Vyškově

Rekonstrukce a nadstavba stávajícího domu na náměstí ve Vyškově. Kombinace vaznicového krovu a krovu z příhradových vazníků.

Penti prefab s. r. o., tel./fax: 517 363 314