PENTI PREFAB | Reference

ReferencePříhradové vazníky

RD Pístovice

Celkový pohled
Celkový pohled 2
Celkový pohled 3
Detail nároží
Detail trámové botky
pohled na úžlabí

RD Pístovice

Sedlová střecha s valbami nad přízemním rodinným domem.
Realizace: září 2007

Penti prefab s. r. o., tel./fax: 517 363 314