PENTI PREFAB | Reference

ReferenceDřevostavby

Energeticky šetrný rodinný dům

kontrolni den s investory
sloupková konstrukce
výhled
montáž střešních vazníků
střešní pultové vazníky
pohled z kopce
Vnitřní opláštění z OSB funguje při dokonalém utěsnění spár jako parobrzda. Nahrazuje tak běžně užívané fóliové parobrzdy, které jsou náchylné k protržení, čímž i při vzniku několika malých otvorů ztrácí parozábrana svoji funkci. Perforace parozábrany může způsobit vniknutí vlhkosti do tepelné izolace, což mimo ztrátu izolačních schopností může vést v horizontu několika let k závažným funkčním i statickým poruchám celé konstrukce dřevostavby. Z těchto důvodů se od používání fóliových parozábran postupně upouští.
Difúzní fólie vhodná pro střešní konstrukce není vhodná jako podklad pro fasádní obklady s přiznanými spárami. Byla proto nakonec nahrazena speciální černou fasádní fólií, která je odolná vůči UV záření a dokonale chrání proti profouknutí.
Opláštění vysoce difúzní fasádní protivětrnou fólií. Jednotlivé pásy jsou chráněny proti podfouknutí slepením speciálním lepidlem.
Jižní stěna
Opláštění vnitřních stěn z OSB 4 s funkcí parobrzdy. Spáry jsou utěsněny trvale pružným tmelem a přelepeny vzduchotěsnou páskou.
Obklad modřínovým fasádním profilem
Dům s difúzně otevřenou konstrukcí před dokončením. Difúzně otevřená konstrukce se vyznačuje klesajícím difúzním odporem ve směru z interiéru ven. Pokud se tedy přes parozábranu v interiéru dostane v zimě do konstrukce vzdušná vlhkost, během letních měsíců se může odpařit. Tím jednoznačně překonává tzv. difúzně uzavřené konstrukce, u kterých při špatné technologické kázni může docházet k závažným funkčním poruchám staveb.

Energeticky šetrný rodinný dům

Základní údaje:

 • Stavební projekt: 2006
 • Realizace: 2008
 • Měrná spotřeba tepla na vytápění: 19,0 kWh/ (m2.a)
 • Hodnota U stěny: 0,11 W/ ( m2.K), a U střechy: 0,095 W/ ( m2.K), U okna 0,70 W/ ( m2.K)
 • Vzduchotěsnost n50 = 0,68 h-1
 • Autor: doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

Naše firma prováděla:

 • Návrh, výrobu a montáž nosné konstrukce obvodových stěn,
 • vnitřní opláštění z OSB 4 s utěsněním spojů vzduchotěsnými páskami a trvale pružným tmelem,
 • návrh, výrobu a montáž příhradových vazníků,
 • montáž hydrofobizované tepelné izolace obvodových stěn Rockwool AIRROCK ND tl. 35 cm, a střechy tl. 40 cm (AIRROCK ND 16 cm + Rockmin 24 cm).
 • záklop střechy z OSB,
 • montáž vnější protivětrné difuzní fólie.

Dům byl oceněn 2. místem v soutěži ROCKHOUSE 2008
Detailní informace naleznete na stránkách soutěže ROCKHOUSE

Penti prefab s. r. o., tel./fax: 517 363 314